Våre lokaliteter

Fiskeriservice Senja har kjøpt og  overtatt "Innerbruket" "Eilertsenbruket" fra Nergård. Anlegget er et nedlagt fiskebruk og har etter at fiskekjøp ble avsluttet her, vært ei opplagskai og et serviceanlegg for lokale og fremmede fiskere. Nergård AS har avsluttningsvis besørget ei større opprydding på anlegget. Fellesstrøm og vedlikehold har tidligere vært bekostet av Nergård. Men nå må dette dekkes av fiskerne selv. Fiskeriservice Senja ønsker at anlegget heretter benevnes med navnet Fiskeriservice Senja eller bare Fiskeriservice.

Vi tilbyr også opplag og lagring i låste lokaler av småbåter, garn, nøter og annet utstyr. Ved vårt anlegg har vi både truck og kran som kan benyttes dersom det er behov.